17 agosto 2010

alpes


glaciar en otoño [ wilder freiger ]